Fəxri Ağayevin bloqu

İdarəçilik

Lider və Komanda

Lider və Komanda

Şirkət rəhbərləri ilə görüşəndə mənə verilən əsas suallardan biri : “Səncə komanda necədi? Nə fikirləşirsən komandam haqqında?” Bu suala cavabım qısadır : “Eyni sənin kimi”. İdarəçilər bəzən hesab edirlər ki, hər gün, hər saat əməkdaşlarına əsas və vacib dəyərlər haqqında…

Şirkəti qorumaq lazımdır….. Şirkət sahibinə qarşı

Şirkəti qorumaq lazımdır….. Şirkət sahibinə qarşı

Korporativ idarə etmək standartları, İSO standartları, mütəxəssislərin və peşəkarların işə cəlb olunması və motivasiya edilməsi üzrə müasir sistemlər, KPİ sistemi…. Qulağımıza xoş gələn gözəl sözlər. Dilə gətirəndə insanın həzz aldığı və bu sözləri deyənin özünü biznesin ən üst təbəqəsi olaraq…

Şirkətlərin xarici böyüməsi və daxili inkişafı

Şirkətlərin xarici böyüməsi və daxili inkişafı

Biznes böyüməli və inkişaf etməlidir. Bizim dinamik və sürətlə dəyişməkdə olan dünyamızda istehlakçı davranışları, rəqabətcil ortam, informasiya texnologiyaları da daxil olmaqla hər şey böyük sürətlə dəyişməkdədir. Və gələcək üçün strategiyalarını planlaşdıran şirkətlər bu dinamikanı nəzərə almalıdırlar və zamanə və bazarın…

İstehlakçı və biznes

İstehlakçı və biznes

Üçüncü Milli Marketinq Forumun, “İstehlakçı Davranışları” panelində spiker olaraq çıxışımdan iştirak edə bilməyən insanların böyük marağını nəzərə alaraq mən öz çıxışıı məqalə formatında yazmağa qərar verdim. Çıxışımı məqalə olaraq yazmağa qərar verdikdən sonra mən öz çıxışıma bəzi əlavələri də etdim,…