3149478-rock-climbing-backgrounds
Düşüncələrim

Xəyallarımız

XƏYALLARIMIZA doğru hər gün addımlayacaq qədər disiplinli olmalıyıq
Xəyallarımızı, cəmiyyətdə qəbul edilən stereotiplərə qurban verəcək qədər güclü olmalıyıq
Xəyallarımızı, maneələr və problemlər qarşısınıda dəyişməyəcək qədər əzmkar olmalıyıq
Xəyallarımız uğrunda hər gün doğru seçimləri edəcək qədər iradəli olmalıyıq

Xəyal edəcək qədər cəsarətli olmalıyıq, çünki bütün uğurlarımız və müvəffəqiyyətlərimiz XƏYALLARIMIZDA başlayır və biz onları sonra reallaşdırırıq.

 3149478-rock-climbing-backgrounds

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *