Peşəkarlıq

 
 

Azərbaycan Texnologiya Universitetində seminarlarım və Gəncə şəhərinə səfərim

7

Gəncə şəhərində yerləşən Azərbaycan Texnologiya Universitetindən seminar mövzusunda gənclərdən təklif, daha sonra isə rəhbərlikdən dəvət alanda ilk öncə aylıq proqramıma baxdım və Noyabr ayı üçün planlarımda qətiyyən bir boşluğun olmadığını gördüm. Görüşlərim, çıxışlarım və səyahətlərim üçün planlarımın bir ay öncədən hazırlandığına görə ani təkfliləri qəbul etməkdə çox çətinlik çəkirəm.  Universitetin yeni rəhbərliyi ilə danışdıqdan sonra Noyabr sonu üçün proqramımda 3 günlük çıxışlarım üçün bir “pəncərə” açdım. 25-26-27 Noyabr tarixlərində Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində oldum və bu səyahətim haqqında yazı yazdım.  Bu yazımı bir neçə hissəyə bölmüşəm.Read More


Şirkətlərdə reformların keçirilməsidə 5 əsas səhv

Untitled

Hər bir şirkətin həyatında elə bir an gəlir ki, şirkət rəhbərliyi artıq yeniliklərin icra edilməsi və reformların həyata keçirdilməsi zəruriliyini anlayır. Reformlar üçün səbəblər müxtəlif ola bilər : dünyada baş verən böhranlar, bazar vəziyyətinin və makro iqtisadi dəyişməsi, rəqabətin güclənməsi, müasir texnikaların inkişafı, şirkətin rəqabəy gücünün artırılmasl məqsədi ilə uzun müddətli perspektivdə xəclərin azaldılması və bir çox digər səbəblər. Bazarda rəqabət faktorunun olması və cənab müştəri uğrunda mübarizə aparmaq zərurəti şirkətlərin daim “formda” olmasını tələb edir.   Reformların icra edilməsi və bunların uzun müddətli müvəffəqiyyəti üçün bir neçə sadə qaydaRead More


Peşəkarlıq və şəxsi keyfiyyətlər

6802787.Профессионал своего дела

Sual : Fəxri müəllim, Sizcə işə qəbul ediləcək işçiinin biliyindən başqa onun şəxsi və əxlaqi keyfiyyətlərinin şirkət üçün hansı əhəmiyyəti var? Sualın müəllifi : Mirəli Ağayev Cavab : Düşünürəm ki, işə qəbul ediləcək insanların sahəvi bilik və bacarıqları ilə bərabər həm də şəxsi və əxlaqi keyfiyyətləri çox mühimdir. Bəzi hallarda insanın bu keyfiyyətləri sahəvi biliklərindən daha da üstün tutulur. Ümumiyyətlə isə “peşəkar” sözünə ancaq sahəvi biliklər, vərdişlər və təcrübə daxil deyildir, bu sözə həm də insanların etik normalarına riayət etməsi daxildir. Buna əlavə olaraq, ümumi insani və etik qaydalar, doğruluq,Read More


Reputasiyanızı qoruyun!!!

otkat-kp

Professional biliklər, vərdişlər, qabiliyyət və bacarıqlar, nəzəriyyə, praktika və təcrübə müvəffəqiyyətli olmaq üçün çox vacib amillərdir. Ancaq iş dünyasında üzərində ciddi diqqət olan bir məqam var-  təmiz insan. Reputasiyanı daim qorumaq lazımdır. Günümüzdə iş dünyasında  reputasiya, demək olar ki, qiymətsizdir. Şirkət rəhbərliyinin daim qarşılaşdığı vəziyyətlərdən biri – idarəçilərin öz mənfəətlərini şirkət mənafelərindən üstün tutması və natəmiz işlərlə məşğul olmasıdır. Xalq arasında istifadə söz ilə desək –“otkat”lar almaq. “Otkat” nədir? Şirkət idarəçisi tərəfindən hansısa məhsulun və ya xidmətin təmin edilməsi üçün aldığı rüşvətə “otkat” deyilir. Bu rüşvətdir. Işyerində əlavə gəlir əldəRead More