Gördüklərim, eşitdiklərim

İŞTAH 

09.11.2015
Bir layihədən ildə 15.000.000 dollar qazanacaq adam ona bu 15 milyonu qazndıracaq adama deyir ki, bu iş üçün 50.000 manat çoxdur.
Qazanmaq istəyib bölüşməyi bacarmayan insan istəklər mərhələsində qalacaq :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *