Gördüklərim, eşitdiklərim

HÖRMƏTLİ bəzi “bomba” oğlanlar….

16.11.2015

Yüksək səslə “beldən aşağı” zarafatlar etmək seksuallığın və kişiliyin əlaməti deyil – tərbiyəsizliyin göstəricisidir.
Xanımların olduğu məkanda ikimənalı sözlər istifadə etmək isə artıq eşşəklikdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *