Fəxri Ağayevin bloqu

Krizis

İstehlakçı və biznes

İstehlakçı və biznes

Üçüncü Milli Marketinq Forumun, “İstehlakçı Davranışları” panelində spiker olaraq çıxışımdan iştirak edə bilməyən insanların böyük marağını nəzərə alaraq mən öz çıxışıı məqalə formatında yazmağa qərar verdim. Çıxışımı məqalə olaraq yazmağa qərar verdikdən sonra mən öz çıxışıma bəzi əlavələri də etdim,…