Fəxri Ağayevin bloqu

Effektivlik

Şirkətlərin xarici böyüməsi və daxili inkişafı

Şirkətlərin xarici böyüməsi və daxili inkişafı

Biznes böyüməli və inkişaf etməlidir. Bizim dinamik və sürətlə dəyişməkdə olan dünyamızda istehlakçı davranışları, rəqabətcil ortam, informasiya texnologiyaları da daxil olmaqla hər şey böyük sürətlə dəyişməkdədir. Və gələcək üçün strategiyalarını planlaşdıran şirkətlər bu dinamikanı nəzərə almalıdırlar və zamanə və bazarın…