Fəxri Ağayevin bloqu

Мысли вслух

MÜVƏFFƏQİYYƏT YOLU (с)

MÜVƏFFƏQİYYƏT YOLU (с)

Bəzən müvəffəqiyyətə doğru uzun yol gedirsən. Ətrafındakılar səni anlamaya bilir. Qınayırlar. Məntiqsiz adlandırırlar. Çünki addımların bir məntiqə sığmır. Çünki hərkəs kimi davranmırsan. Çünki hərkəs kimi təslim olmursan. Minlərlə müraciət. Yüzlərlə rədd cavabı – bəzən kəskin, bəzən kobud. Və hər rədd…

24 января 2014 – мне 40 лет

24 января 2014 – мне 40 лет

  Этот пост, написанный мною в моем Facebook аккаунте 24 января 2014 года, когда мне исполнилось 40 лет. МНЕ 40 ЛЕТ…..24 января мне исполнилось 40 лет. Те, кто достигает этого возраста, говорят, что они достигли половины жизни… Не согласен. Абсолютно…