One comment

  1. Məqalənizi səbrlə əvvəldən sonadək oxudum. Çox sağ olun. Fikir aydınlığı yaradırsınız insanlarda. Hamısı ilə razıyam.filankəsin qohumu məsələsi lap yerinə düşdü. Amma bir şeylə razı deyiləm ki , buranı tərk edən gənc kadrlar geri qayıdacaq. Bu mümkün deyil.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *