Düşüncələrim

Peşəkarlıq və şəxsi keyfiyyətlər

Şirkət sahiblərinə konsultasiya zamanı hər zaman verdiyim məsləhət : iş qurmaq, biznesi inkişaf etdirmək bir yoldur. Və bu yola çıxarkən doğru insani və şəxsi keyfiyyətləri olan insanları seçmək lazımdır, çünki “İnsana peşəni öyrədmək olar, amma düzgünlüyü, doğruluq, məsuliyyətli və disiplinli olmaq və vacib olan digər insani keyfiyyətləri öyrədmək olmur”. Bunlar ya var, ya da yoxdur.
Doğru insanları seçdikdən sonra yola çıxmaq lazımdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *