Fəxri Ağayevin bloqu

Kitablar

One thought on “Kitablar

  1. Allahverdiyev Sakir

    Sizə biz- gənclərin qabiliyyət və bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün yaratdığınız bu şəraitə gorə sizə minnətdaram!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *