Fəxri Ağayevin bloqu

Mənim 2016.cı ilim

Mənim 2016.cı ilim

  Hər ilin sonunda mənə elə gəlir ki, mən tamamilə fərqli sahələrdə çox işlər görmüşəm. Amma növbəti il  yekununda anlayıram ki, etdiyim işlərin sayı artır. 2016.cı ilin nəticələrini qısaca aşağıdakı hissələrlə ifadə etmək olar.   PEŞƏKAR FƏALİYYƏT İş həyatım il boyunca…