Fəxri Ağayevin bloqu

Təlimlər

TƏLİMLƏRİN MÖVZULARI

– “Zamanın idarə olunması və şəxsi effektivlik”

– “Enerji və sağlamlığın idarə olunması ”

– “Liderlik ”

– “Prezentasiya və Nitq Qabiliyyəti ”

– “Biznes plan hazırlanması”

Fəxri Ağayevin təlimlərinin üstün cəhətləri

 • Şəxsi məhsul – bütün təlimlər tamamən tərəfimdən hazırlanmışdır 
 • Praktika ilə dəstək – birbaşa icra etdiyim, çalışdığım və praktiki təcrübəm olan mövzulardır
 • Motivasiya – təlimlərin böyük hissəsi iştirakçılara motivasiya vericidir
 • Ödənişsiz konsultasiya – təlim sonrasında hər iştirakçıya 1 saatlıq ücrətsiz konsultasiya xidmətinin təmin edilməsi
 • Ödənişsiz əlavə materiallar – hər təlim sonrası əlaqədar mövzuda audio və elektron kitablar iştirakçılara hədiyyə edilir
 • Təlim dilləri – bütün məşğələlər 3 dildə keçirilə bilər : Azərbaycanca, Rusca və İngilizcə
 • Təlim müddətləri – hər mövzu 3 ayrı müddətlərə bölünə bilir : 1 saatlıq master klass, 3 saatlıq seminar, və 8 saatlıq təlim.
 • Təlim auditoriyası – bütün təlimlər 3 auditoriya üçün bölünür :
  • Şirkət sahibləri, üst menecment
  • Orta menecment
  • Personal
 • Nəzəriyyə/Praktika nisbətləri – hər təlim aşağıda yazılı olan nisbətlərlə nəzəriyyə və praktika arasında bölünməkdədir : 30 % nəzəriyyə, 35 % şəxsi Azərbaycan bazarı təcrübəsi, 35 % beynəlxalq təcrübə.
 • Təlim formatı – sifarişçinin istəyi üzrə təlimlər hər firma mərkəzində, həm də oteldə keçirilə bilər.

121

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *