Fəxri Ağayevin bloqu

Konsultasiyalar

Hörmətli biznes sahibləri və rəhbərlər!

Konsultasiya – geniş bir anlayışdır. Və fərqli olur. Idarəçilik, istehsalat, maliyə, şəxsi inkişaf sahələrində konsultasiyalar.

 

Şirkətlərə aşağıda yazılı olan mövzularda konstultasiyalar verilir :

– Biznesin inkişafı

 – Satışların inkişaf etdirilməsi 

– Stratejik İdarə etmə

 – Krizis dövrü idarə etməsi

– Reformların icra edilməsi

– Satış sisteminin qurulması

– Müştəri xidmətlərinin qurulması

– İdarə etmə sisteminin qurulması

– Şirkətdə daxili inkişaf sisteminin qurulması

– Biznesin effektiv təşkil eidlməsi

– İdarə etmə sisteminin qurulması

– Biznes plan hazırlama

Korporativ konsultasiyalara əlavə olaraq şəxsi konsultasiyalar da təqdim edilir :

– Müvəffəqiyyətli  karyeranın qurulması

– Şəxsi effektivliyin artırılması

– Karyera planlaması : qısa və uzun müddətli

– Effektivliklə olan problemlər

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *